Svētku dienas

Kā galvenā svētku diena visā Baznīcā uz apustuliskās tradīcijas pamata ir jāsvētī svētdiena, kurā tiek svinēta pashālā noslēpuma piemiņa. Tāpat kā obligātās svētku dienas ir jāievēro:

 • Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki (25. dec)
 • Epifānijas svētki (6. jan)
 • Debesskāpšanas svētki
 • Vissvētākā Sakramenta svētki
 • Dieva Dzemdētājas svētki (1. jan)
 • Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas svētki (8. dec)
 • Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki (15. aug)
 • Sv. Jāzepa svētki (19. mar)
 • Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki (29. jūn)
 • Visu Svēto diena (1. nov)

Mūsu draudzē apstiprinātās atlaidu dienas (draudzes svētki)

 • Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas svētki (titulum ecclesiae)– 8. decembris
 • Sv. Ģimenes (Jēzus, Marija, Jāzeps) svētki – svētdienā pēc Ziemassvētkiem
 • Kunga Pasludināšanas svētki – 25. marts vai arī, ja iekrīt Lielajā nedēļā, tad svētki tiek pārcelti pēc Lieldienu oktāvas.
 • Kristus Augšāmcelšanās – Lieldienas.
 • Vasarsvētki – Dieva Svētā Gara nosūtīšana – 40 stundu atlaidas
 • Sv. Jura diena – 23. aprīlim tuvākā svētdiena
 • Sv. Jāņa Kristītāja diena – 24. jūnijs
 • Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki – 15. augusts
 • Sv. Rožukroņa Karalienes svētki – oktobra mēnešā 1. svētdiena.

Draudzes paziņojumi

Sinodiālā ceļa aptauja

Svētdienas skola

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē: facebook.com/JelgavasKatedrale
youtube.com/JelgavasKatedrale
ej.uz/JelgavasKatedrale

Tiešraides un notiek darbadienās 7:30 un 18:00.

Kopš 1. marta, kad ir beidzies covid dēļ noteiktais ārkārtas situācijas laiks, visiem, kas var apmeklēt baznīcu, svētdienas dievkalpojumā ir jāpiedalās klātienē.

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides no Jelgavas katedrāles Radio Marija:

 • augustā 6., 11., 15., 20., 22., 27., 31. datumā pl.18:00