Dievkalpojumi jūlijā un augustā 2021

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.

2.jūlijā, mēneša 1. piektdiena. 9:00 sv. Mise poļu/krievu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

 

3.jūlijs. Svētā Toma, apustuļa, svētki. 7:30 un 18:00 svētdienas sv. Mise.

4.jūlijs, svētdiena. 9:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts.  14:00 kapusvētki Miera kapos, 18:00 Sv. Mise.

11.jūlijs, svētdiena. Sv. Mises 09:00 poļu/krievu valodā, 11:00, 18:00. 14:00 kapusvētki Meža kapos.

 

18.jūlijs, svētdiena. Sv. Mises 09:00 poļu/krievu valodā, 11:00, 18:00. 14:00 kapusvētki Teteles kapos.

22.jūlijs. Sv. Marijas Magdalēnas svētki. Sv. Mises 7:30, 18:00.

23.jūlijs. Svētās Brigitas, Eiropas aizbildnes svētki. Sv. Mise 7:30 un 18:00. Adorācija līdz 19:30.

25.jūlijs, svētdiena. Rīgas metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena. Sv. apustuļa Jēkaba svētki. Sv. Mises 09:00 poļu/krievu valodā, 11:00, 18:00.

DIEVKALPOJUMI AUGUSTĀ 2021 Jelgavas katoļu draudzē

1.augusts, svētdiena. 9:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts.  18:00 Sv. Mise. Ziedojumi Latvijas Starpdiecēžu augstākā Garīgā semināra uzturēšanai.

6.augustā, mēneša 1. piektdiena. Kunga pārveidošanās svētki. 9:00 sv. Mise poļu/krievu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 19:30. Sākas novenna pirms Dievmātes svētkiem.

8.augusts, svētdiena. Sv. Mises 09:00 poļu/krievu valodā, 11:00, 18:00.

9.augusts, pirmdiena. Sv. Terēzes Benediktas no Krusta (Edītes Šteinas), Eiropas aizbildnes svētki. 7:30 un 18:00 sv. Mise.

10.augusts. Sv. Laurencija, diakona, svētki. Sv. Mises 7:30 un 18:00.

14.augusts, sestdiena. Svētā bīskapa Meinarda, Latvijas aizbildņa svētki. 7:30 un 18:00 nākošās dienas svētku sv. Mise.

15.augusts, svētdiena. Vissv. Jaunavas Marijas – Māras zemes karalienes – debesīs uzņemšanas svētki. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

22.augusts, svētdiena. Sv.Mises 09:00 poļu/krievu valodā, 11:00, 18:00.

24.augusts. Svētā apustuļa Bartolomeja svētki. 7:30 un 18:00 sv. Mise.

29.augusts, svētdiena. Sv. Mises 09:00 poļu/krievu valodā, 11:00, 18:00.

Draudzes paziņojumi

Papildus sv. Mises svētdienās - 18:00 LV

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

facebook.com/JelgavasKatedrale

youtube.com/JelgavasKatedrale

(ej.uz/JelgavasKatedrale)

Tiešraides Facebook un YouTube notiek darbadienās 7:30 un 18:00. Svētdienās 9:00 PL/RU, 11:00 LV un 18:00.

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides no Jelgavas katedrāles Radio Marija:

  • 3.,10.,12.,19.,24.,27.jūlijā, pl. 18.00

Katedrāle atvērta individuālai lūgšanai: darbadienās 6-19, svētdienās 6-17.

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.