Dievkalpojumi jūnijā 2021

3.jūnijs, ceturtdiena, Kristus Miesas un Asiņu svētki. Sv. Mises 09:00 (poļu/krievu valodā), 11:00, 18:00.

 

6.jūnijs, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu/krievu valodā), 11:00 Sv. Mise, ar Euharistiskās procesijas 4 evaņģēlijiem. 18:00 Sv. Mise.

11.jūnijs, piektdiena. Vissvētās Jēzus Sirds svētki. Sv. Mises 09:00 (poļu/krievu valodā), 11:00, 18:00.

Šajā dienā pilnas atlaidas par Uzupurēšanas aktu Vissv. Jēzus Sirdij.

13.jūnijs, svētdiena. Sv. Mises 09:00 (poļu/krievu valodā), 11:00, 18:00. 14:00 kapusvētki Baložu kapos.

20.jūnijs, svētdiena. Sv. Mises 09:00 (poļu/krievu valodā), 11:00, 18:00. 14:00 kapusvētki Bērzu kapos.

24.jūnijs, Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svētki. Sv. Mises 09:00 (poļu/krievu valodā), 11:00, 18:00.

27.jūnijs, svētdiena, Sv. Mises 09:00 (poļu/krievu valodā), 11:00, 18:00. 14:00 kapusvētki Zanderu kapos.

29.jūnijs, Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki. Sv. Mises 09:00 (poļu/krievu valodā), 11:00, 18:00. Ziedojumi pāvesta iniciatīvām.

 

 

Draudzes paziņojumi

Papildus sv. Mises svētdienās - 18:00 LV

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

facebook.com/JelgavasKatedrale

youtube.com/JelgavasKatedrale

(ej.uz/JelgavasKatedrale)

Tiešraides Facebook un YouTube notiek darbadienās 7:30 un 18:00. Svētdienās 9:00 PL/RU, 11:00 LV un 18:00.

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides no Jelgavas katedrāles Radio Marija:

  • 1., 6., 10., 16., 19., 24., 26., 30. aprīlī, pl. 18.00
  • 25. aprīlī, pl. 11.00
  • 1., 8., 15., 17., 24. maijā, pl.18.00

Katedrāle atvērta individuālai lūgšanai: darbadienās 6-19, svētdienās 6-17.

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.