Dievkalpojumi februārī 2021

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai. 

2.februāris, otrdiena. Kunga prezentācijas svētnīcā svētki. Lūgsimies par klosteru brāļiem un māsām, un par aicinājumiem uz Dievam veltītu dzīvi. Sveču svētīšana. 09:00 Sv. Mise (poļu/kr. valodā), 11:00 Sv. Mise. Atvadīšanās no “Betlēmes stallīša”. 18:00 sv. Mise.

3.februāris, trešdiena. Sv. Blazija diena. 7:30 un 18:00 sv. Mise.

5.februāris, piektdiena. Svētās Agates piemiņas diena, mēneša 1. piektdiena. Sv. Agates ūdens un maizes svētīšana. 09:00 Sv. Mise (poļu/kr. valodā), adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

7.februāris, svētdiena. Parastā liturģiskā laika 5.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu/kr. valodā), 11:00 Sv. Mise.

11. februāris, ceturtdiena. Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena, Slimnieku diena, svētība slimniekiem. Sv. Mises plkst. 9:00, 11:00, 18:00.

14.februāris, svētdiena. Parastā liturģiskā laika 6.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu/kr. valodā), 11:00 Sv. Mise.

17.februāris, trešdiena, Pelnu diena. Lielā Gavēņa laika sākums.      Sv. Mises plkst. 9:00, 11:00, 18:00. Krustaceļš plkst. 17:00. Pelnu svētīšana katras Svētās Mises laikā. Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis.

Lielā Gavēņa laikā Krustaceļa lūgšana notiek trešdienās un piektdienās 17:00, svētdienās 10:00. Šajās dienās arī “Rūgto asaru” dziedājumi.

21.februāris, svētdiena. Gavēņa 1.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), Krustaceļš, 11:00 Sv. Mise, “Rūgto asaru” dziedājumu 1.daļa.

22.februāris, pirmdiena. Sv. apustuļa Pētera katedras svētki. Sv. Mise 7:30. 18:00 svētdienas sv. Mise.

28.februāris, svētdiena. Gavēņa 2.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), Krustaceļš, 11:00 Sv. Mise, “Rūgto asaru” dziedājumu 2.daļa.

 

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai. Tas nozīmē to, ka:

- ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus pirms apmeklēt dievnamu;

- baznīcā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

- pirms ienākt baznīcā, jābūt atbilstoši uzvilktai sejas aizsargmaskai;

- ienākot dievnamā, ir jadezinficē rokas;

- Svētās Mises laikā un arī ejot pie dievgalda (sv. Komūnijas) jāievēro 2 m distance;

- Svētās Mises laikā miera sveicienu īstenot nevis sarokojoties, bet viegli paklanoties;

- maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits baznīcā ir 51 (10m2 katram). Jārēķinās, ka sasniedzot šo skaitu, iekļūšana baznīcā tiks liegta. Aicinām sekot līdzi attālināti.

Draudzes paziņojumi

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

facebook.com/JelgavasKatedrale

youtube.com/JelgavasKatedrale

(ej.uz/JelgavasKatedrale)

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides Facebook un YouTube notiek darbadienās 7:30 un 18:00. Svētdienās 9:00 PL/RU un 11:00 LV.

Katedrāle atvērta individuālai lūgšanai: darbadienās 6-19, svētdienās 6-17.

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.