Jaunākais Latvijas bīskapu paziņojums saistībā ar situāciju valstī

(Pārpublicēts no katolis.lv, 13. marts, 2020.)

Ar paļāvību uz Dieva Apredzību un rūpēs par sabiedrības dzīvību un veselību, kā arī saistībā ar iepriekš izdotajiem Latvijas Bīskapu konferences ieteikumiem par Covid-19 infekcijas ierosinātāja izplatīšanos un ņemot vērā situācijas saasināšanos, Latvijas Bīskapu konference papildina iepriekš publicētos ieteikumus ar šādu lēmumu:

Rūpējoties par ticīgo dzīvību un veselību (sakaņā ar Kanonisko tiesību kodeksa 87. kanona 1§, 1245. kan. un 1248. kan. 2§) atbrīvojam no pienākuma (dispensējam) līdz 4. aprīlim piedalīties svētdienas sv. Misē sekojošiem ticīgajiem:

1. vecākā gada gājuma cilvēkiem,

2. personām, kurām ir kādas infekcijas izpausmes (piem., iesnas, klepus, paaugstināta temperatūra utt.), šīs personas aicinām palikt mājās, izvairoties no riska pakļaut inficēšanās riskam citus,

3. bērniem un skolniekiem, kā arī pieaugušajiem, kas ir tiešā saskarsmē ar jau saslimušajiem,

4. personām kuras izjūt lielas bailes no inficēšanās.

Tie, kuri godprātīgi izmantos šo atbrīvojumu no pienākuma piedalīties Svētā Misē, nebūs pakļauti grēkam.

Ikvienu, kas svētdienā minēto iemeslu dēļ paliks mājas, aicinām uz kopīgu ģimenes lūgšanu, īpaši lūdzoties par visiem, kas slimo, par ārstiem un par epidēmijas izbeigšanos, kā arī pievienoties kopīgai Svētās Mises lūgšanai ar Radio Marija Latvija un Latgales Radio starpniecību vai ar interneta starpniecību tajās draudzēs, kur Svētā Mise tiek pārraidīta interneta vidē.

Aicinām ikvienu, kurš atgriezies no slimības skartajām valstīm, tiešām godprātīgi ievērot paškarantīnu, tādējādi pārliecinoties, ka nenodod slimību tālāk.

Lūdzam respektēt Ārlietu ministrijas lūgumu nedoties uz ārzemju ceļojumos, lai pēc skolēnu brīvlaika Latviju nepāršalktu jauns slimības uzliesmojums.

19. martu, sv. Jāzepa svētkus, izsludinām par lūgšanu dienu, saucot uz Dievu, lai Viņš pasargā Latviju no vīrusa epidēmijas. Visās Latvijas katoļu baznīcās lai tiek svinēta Svētā Mise šai nodomā.

Vēlreiz atgādinām arī jau iepriekšminētos ieteikumus, kurus lūdzam ņemt vērā ļoti nopietni:

1) ticīgajiem jāņem vērā, ka, noskūpstot baznīcā esošo krustu, kā arī izmantojot svētīto ūdeni, vienmēr pastāv risks tālāk nodot un saņemt dažādu slimību izraisītājus, tāpēc to darīt vai nedarīt ir individuāls lēmums;

2) veicot relikviju pagodināšanu, to darīt, tikai saņemot svētību ar tām, nevis noskūpstot;

3) Svētās Mises laikā miera sveicienu īstenot nevis sarokojoties, bet viegli paklanoties;

4) priesteri tiek aicināti īpaši rūpēties par roku mazgāšanu pirms dievkalpojumiem un izmantot dezinfekcijas līdzekļus pirms un pēc Svētās Komūnijas dalīšanas ticīgajiem;

5) priesteri tiek aicināti biktskrēslu lodziņus iespēju robežās aizklāt ar caurspīdīgu plēvi;

Vēl papildus:

6) aicinām priesterus rast iespēju baznīcas dienas laikā turēt atvērtas, lai cilvēkiem būtu iespēja veltīt laiku lūgšanai un adorācijai un arī pašiem veltīt laiku, lai cilvēkus uzklausītu grēksūdzē;

7) šogad, Žēlsirdības gadā pāvesta Franciska izsludināto adorāciju “24 stundas Jēzum”, kas paredzēta 20 un 21. martā aicinām veltīt, kā īpašu, lūgšanas, gavēņa un gandarīšanas laiku, nodomā par epidēmijas izbeigšanos.

8) pamudinām priesterus, ievērojot visus higiēnas noteikumus, neatteikt slimnieku un vecāka gada gājuma cilvēku apmeklēšanu un sakramentālu apkalpošanu;

9) turpināsim lūgties pēc sv. Mises suplikāciju “Svētais Dievs” un pievienosim lūgšanu, kuru aicina lūgties Eiropas katoļu bīskapu konferences (CCEE) un Eiropas Savienības Bīskapu konferenču komisijas (COMECE) vadītāji:

Dārgie Eiropas brāļi un māsas,

mēs, divu Eiropas valstu Bīskapu konferenču priekšsēdētāji, vēršamies pie jums šajā grūtajā laikā, kad mūs stipri pārbauda vīrusa “Covid-19” pandēmija, lai kopā paceltu savu lūgšanu Dievam pēc palīdzības, mierinājuma un glābšanas.

Dievs, mūsu Tēvs, pasaules Radītāj, visvarenais, žēlsirdīgais, Tu mīlestībā pret mums sūtīji Savu Dēlu pasaulē kā mūsu dvēseļu un ķermeņu ārstu. Uzlūko Savus bērnus, kuri šajā grūtajā apjukuma un baiļu pilnajā laikā daudzos Eiropas un pasaules reģionos vēršas pie Tevis, meklējot spēku, glābšanu un mierinājumu! Atbrīvo mūs no slimības un bailēm, dziedini mūsu slimos, mierini viņu ģimenes, dāvā gudrību mūsu valdībai, enerģiju un atlīdzību mūsu ārstiem, medmāsām un brīvprātīgajiem, mūžīgo mieru mirušajiem. Neatstāj mūs pārbaudījumu brīdī, bet atpestī mūs no ļauna. Mēs to Tev lūdzam, kurš ar Dēlu un Svēto Garu dzīvo un valdi no mūžības mūžībā. Amen. Marija, veselības un cerības Māte, lūdz par mums!

Romas katoļu Baznīcas Latvijā Bīskapu konference

Draudzes paziņojumi

Gatavošanās Kristībai un Pirmajai Komūnijai

Iestiprināšana Vasarsvētkos 2023

Klusuma retrīts jūlijā Līvbērzē

Svētdienas skola 2022-2023

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:
facebook.com/JelgavasKatedrale
youtube.com/JelgavasKatedrale
ej.uz/JelgavasKatedrale

Tiešraides darba dienās notiek 7:30 un 18:00.

Visiem, kas var apmeklēt baznīcu, svētdienas dievkalpojumā ir jāpiedalās klātienē.

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides no Jelgavas katedrāles Radio Marija:

  • maijā plkst. 18:00 - 1., 12., 20., 22., 26. datumā