Kristības un Iesvētības

Kristības notiek sestdienās plkst. 11:00 latviešu valodā, izņemot dienas, kad iekrīt svētku dievkalpojumi.
Bērni līdz 7 gadu vecumam Kristības sakramentu var saņemt bez sevišķām apmācībām (vecākiem jāaizpilda anketa). Krustvecākiem ir jābūt praktizējošiem katoļiem. Uz kristībām ir jāpieteicas apmēram nedēļu iepriekš jeb agrāk. Apjomīgu Kristības aizbildņu vārdu sarakstu un viņu dzīves aprakstus angļu valodā varat apskatīt catholic.org/saints/stindex.php. Latviešu valodā svēto vārdus var atrast lūgšanu grāmatiņā "Slavējiet Kungu".

Ja kristību kandidātam ir vairāk par 7 gadiem, tad ir jānāk uz nodarbībām ticības pamatu apgūšanai. Nodarbības bērniem notiek Svētdienas skolā sākot ar septembri (tuvāka informācija pie māsas Tabitas t. 29871737).

Krustiņu, svecīti, katehismu un citas kristībām nepieciešamās lietas var iegādāties baznīcas grāmatu galdā, kas atrodas pie ieejas baznīcā.

Pieaugušajam vai bērnam kristības var pieteikt pie pr. Arņa Vizbeļa 26466355, pr. Heinriha Cinkmaņa 29853938 vai diakona Armanda Smiltiņa 24334225. Ja kristības vēlaties kādā citā laikā, par to ir jāvienojas ar priesteri.

Priesteri var satikt pirms un pēc darbdienu un svētdienas dievkalpojumiem baznīcā vai kūrijas ēkā (lielā ēka aiz baznīcas) citā laikā, tomēr tad vēlams iepriekš pieteikties.

Iesvētības

Iesvētības (pirmo sakramentu saņemšana) bērniem notiek pavasarī pēc Svētdienas skolas beigšanas, bet pieaugušajiem pēc vienošanās.

Bērni un pieaugušie, kas ir iepriekš pieteikušies un sagatavojušies Iestiprināšanas sakramentam, to var saņemt Vasarsvētku dienā.

Draudzes paziņojumi

Svētdienas skola

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

facebook.com/JelgavasKatedrale
youtube.com/JelgavasKatedrale
ej.uz/JelgavasKatedrale

Tiešraides darba dienās notiek 7:30 un 18:00.

Visiem, kas var apmeklēt baznīcu, svētdienas dievkalpojumā ir jāpiedalās klātienē.

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides no Jelgavas katedrāles Radio Marija:

  • septembrī plkst. 18:00 - 2., 9., 16., 23., 30. datumā