Kalpojošie priesteri

Bīskaps
Edvards Pavlovskis
Ordinēts: 25.05.1975.;
Konsekrēts: 10.09.2011.

630 21 550 (Tel/Fax)

Priesteris
Staņislavs Mukāns,
Ordinēts: 10.05.1959.
630 29 702 (Tel/Fax)

Prāvests, dekāns
Arnis Vizbelis
Ordinēts: 08.07.2001.
26466355

Vikārs
Jurijs Gorbačevskis
Ordinēts: 9.06.2012.
27161137