Kalpojošie priesteri

Bīskaps
Edvards Pavlovskis
Ordinēts: 25.05.1975.;
Konsekrēts: 10.09.2011.

630 21 550 (Tel/Fax)

Prāvests, dekāns
Arnis Vizbelis
Ordinēts: 08.07.2001.
26466355

Vikārs
Heinrihs Cinkmanis
Ordinēts: 10.06.2023.
29853938

priesteris
Armands Smiltiņš
Ordinēts: 15.10.2023.
25716578