Dieva žēlsirdības kronītis

Šo Kronīti skaitīt Kungs Jēzus Kristus pamācīja klosteŗmāsu Faustīnu Kovaļsku, kuru pāvests Jānis Pāvils II 1993. gada 18. aprīlī izsludināja par svētīgu.

(skaitīšanai uz parastā rožukroņa zīlītēm)

Tēvs mūsu...
Esi sveicināta, Marija...
Es ticu uz Dievu...

Pēc tam uz 5 lielajām zīlēm jaskaita:

Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīļotā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību kā gandarījumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.

Uz 10 mazajām zīlītēm:

Viņa rūgto ciešanu dēļ apžēlojies par mums un par visu pasauli.

Beigās trīs reizes:

Svētais Dievs, svētais vareinais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli

Rožukroņa lūgšana

Lūgšanas sākumā:

Tēvs mūsu ...
Esi sveicināta, Marija... (3 reizes)
Gods lai ir Tēvam ...

Katru Rožukroņa noslēpumu pārdomājot:

Tēvs mūsu…
Esi sveicināta, Marija… (10 reizes)
Gods lai ir Tēvam…
Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mans Jēzu...

Lasīt tālāk ...