Es ticu

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju,
un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu,
kas ir ieņemts no Svētā Gara,
piedzimis no Jaunavas Marijas,
cietis zem Poncija Pilāta,
krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē,
trešajā dienā augšāmcēlies no miroņiem,
uzkāpis debesīs,
sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas,
no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Es ticu uz Svēto Garu, svēto, katolisko Baznīcu,
svēto sadraudzību, grēku piedošanu,
miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.