Svētku dienas

Kā galvenā svētku diena visā Baznīcā uz apustuliskās tradīcijas pamata ir jāsvētī svētdiena, kurā tiek svinēta pashālā noslēpuma piemiņa. Tāpat kā obligātās svētku dienas ir jāievēro:

 • Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki (25. dec)
 • Epifānijas svētki (6. jan)
 • Debesskāpšanas svētki
 • Vissvētākā Sakramenta svētki
 • Dieva Dzemdētājas svētki (1. jan)
 • Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas svētki (8. dec)
 • Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki (15. aug)
 • Sv. Jāzepa svētki (19. mar)
 • Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki (29. jūn)
 • Visu Svēto diena (1. nov)

Mūsu draudzē apstiprinātās atlaidu dienas (draudzes svētki)

 • Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas svētki – 8. decembris
 • Sv. Ģimenes (Jēzus, Marija, Jāzeps) svētki – svētdienā pēc Ziemassvētkiem
 • Kunga Pasludināšanas svētki – 25. marts vai arī ja iekrīt Lielajā nedēļā, tad svētki tiek pārcelti.
 • Kristus Augšāmcelšanās – Lieldienas.
 • Vasarsvētki – Dieva Svētā Gara nosūtīšana – 40 stundu atlaidas
 • Sv. Jura diena – 23. aprīļa tuvākā svētdiena
 • Sv. Jāņa Kristītāja diena – 24. jūnijs
 • Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki (titulim ecclesiae) – 15. augusts
 • Sv. Rožukroņa Karalienes svētki – oktobra mēnešā 1. svētdiena.

Draudzes paziņojumi

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv