Aktivitātes draudzē

Adorācija

Adorācija

Piektdienās plkst. 18:00 Euharistija, pēc tās, līdz 19:30 Adorācija

Adorācija

Alfa kurss
Katehēzes centrā, Akadēmijas ielā 14.
Kursa beidzējiem būs iespēja kristīties un/vai iesvētīties.

pr. Jurijs Gorbačevskis - 27161137

Svētdienas skola domāta bērniem, kas gatavojas:

  • kristībai,
  • grēksūdzei,
  • Pirmajai Svētajai Komūnijai (Iesvētīšanai),
  • iestiprināšanai,
  • papildināt savas ticības mācības zināšanas.

Nodarbības notiek svētdienās plkst. 9:30.

m. Tabita. tel: 29871737

Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ceturtdienās no plkst. 10:00 līdz 13:00 Katehēzes centrā, Akadēmijas ielā 14. Bērniņa Jēzus māsas karmelītes pieskata bērnus, kamēr mammas var padziļināt savas ticības pamatus.

Vairāk informācijas: 26696147 (Baiba), 27732560 (m. Regīna)

Bērnu ansamblis „Prieka graudiņi” piektdienās plkst.18.00 Baltajā mājā, Akadēmijas ielā 14.
m. Tabita. tel: 29871737

Jauniešu tikšanās

Jauniešu vakari sestdienās: 16:00 Svētā Mise, pēc tās tikšanās kūrijas telpās, Katoļu ielā 11. Vada: m. Noemi, tel. 27725883, Karīna tel. 25930456.

Kustība "Laulāto Tikšanās"
Sīkāka informācija pa tel.:
pr. Jurijs Gorbačevskis - 27161137

Saderināto un iemīlējušos tikšanās kurss
Sīkāka informācija pa tel.:
pr. Jurijs Gorbačevskis - 27161137

Marijas Leģions
Ceturtdienās plkst. 18:00 Svētā Mise, Katedrālē, Katoļu iela 11.
Plkst. 19:00 Marijas Leģiona sanāksme, Kūrijas telpās, Katoļu iela 11.

Sīkāka informācija pa tel.: Ina Čopa tel: 29569225

Sv. Pāvila lūgšanu grupa
Otrdienās plkst. 17:30 Rožukronis, Katedrālē, Katoļu iela 11.
Plkst. 18:00 Svētā Mise, Katedrālē, Katoļu iela 11.
Plkst. 19:00 Lūgšanu grupa, Kūrijas telpās, Katoļu iela 11.

Sīkāka informācija pa tel.:
Olga Anspoka – 291 14 303;
pr. Jurijs Gorbačevskis - 27161137

Grāmatu galds
Katedrālē, Katoļu iela 11.
Darbojas baznīcā pie ieejas pirms un pēc ikdienas vai svētdienas sv. Mises. Izmantojiet iespēju iegādāties kristīgo literatūru.

Lūgšanu grupa krievu valodā
Svētdienās plkst. 18:00 Svētā Mise, Katedrālē, Katoļu iela 11.
Plkst. 19:00 Lūgšanu grupa kūrijas telpās.

Sīkāka informācija pa tel.:
Vladimirs Smirnovs – 26791896;

Vīru tikšanās

Vīru tikšanās

Pirmdienās pēc vakara sv. Mises

Kontaktpersona - Andris (20254743)